Invulling aanwijzing op verenigingsnaam

Invulling aanwijzing op verenigingsnaam

Middels dit formulier kan je de toegewezen wedstrijd op verenigingsnaam, toewijzen aan een verenigingsbondsscheidsrechter of NHV bondsscheidsrechter.
Deze wijziging dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de wedstrijd te worden ingediend.